• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
14 Mayıs 2024 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO:2023/309 Esas

Davacı , BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ADEM DURSUN, ALİ YASİN DURSUN .... mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı Ali Yasun Dursun (13541925640 T.C.Nolu,) gösterilen adreste tebligat yapılamamış, geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış, mernis kaydı da olmadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma gününün02/07/2024 günü saat 11:05'te yapılacağı, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilan olunur.07/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030753