• $32,9225
  • €35,9359
  • 2536.98
  • 11172.8
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:06 | Son Güncelleme:

NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
NİKSARASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/281 Esas28/06/2024

İLAN METNİ
Davalı KORKMAZ KARDEŞLER İRMİK UN KEPEK YEM MAKARNA İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarafından aleyhinize açılan(Tokat İli, Niksar İlçesi, Yolkonak Mah. 0 ada 2351 parselnumarada kayıtlı taşınmazın (8.564,58 m2)tamamının; Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tanınmıyor, adres yetersiz gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma günü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen 05/09/2024 gün 10:55 saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. gününde davalıya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057309