• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:04 | Son Güncelleme:

MANİSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

MANİSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ
T.C.
MANİSA
5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 01/02/2024 tarih ve 2022/507 esas-2024/55 karar sayılı kararı ile Erman Tezcan ve Özlem Oğlu, 24/11/2001 Beyoğlu doğumlu, İstanbul, Fatih, Karagümrük nüfusunda kayıtlı Emir Kahraman hakkında; üzerine atılı bulunan bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçun3Yıl 4 Ay Hapis ve 660 TL adlî para cezası ile cezalandırılmasına,Dair, yüze karşı verilen kararlarda tefhimden, yoklukta verilen kararlarda tebliğden itibaren7 gün içerisinde,mahkememiz kalemine müracaatla Zabıt Katibine beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ileİzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunabileceğine ilişkin, sanığın ve müştekinin yokluklarında, C.Savcısı huzurunda, mütalaya uygun olarak oybirliğiyle karar verilmiştir.
Mahkememizce verilen bu kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğinceİLAN SURETİYLE TEBLİĞİile yayın tarihinden itibarenyedi gün sonrakararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.28/05/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02040697