• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
5 Temmuz 2024 Cuma 00:03 | Son Güncelleme:

MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.
MANAVGAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N

DOSYA NO:2023/25 Esas
KARAR NO:2023/190 Karar
KARAR TARİHİ:10/03/2024
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli kararı ile TCK'nun 89/1, 89/2b, 89/2e, 53/6 maddeleri gereğince sanık Mahmut Şikero hakkında basit yargılama usulü uygulanarak hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş, karar tebliği için sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile mahkememize itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02056354