• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
10 Şubat 2024 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

KÜÇÜKÇEKMECE 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESASNO : 2023/131
KARAR NO : 2023/522
08/02/2024
İ L A N
Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanıkMUSTAFA TINAZhakkındaaçılan kamu davasınınyapılan yargılaması sonunda verilen kararınsanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Mahkememizin2023/131 Esas, 2023/522 Karar , 08/02/2024 tarihli karar ile Muhammet Şeref ve İnci'denolma 01/06/1989 doğumlu (21148243432 T.C. Kimlik Numaralı) sanıkMUSTAFA TINAZhakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-son ,62/1,52/2,52/4,53/1-2-3, maddesi uyarınca3 YIL 4 AY HAPİS VE 5.000 TL ADLİ PARA (ADLİ PARA CEZASININ ,8 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;
Karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilemediği anlaşılmakla;
1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.Maddesi uyarınca hüküm özetininTÜRKİYE GENELİ (50.000 Üstü) GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıkMUSTAFA TINAZ'atebliğ edilmiş sayılacağına .
7 GÜN İÇİNDEMahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak veya Hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye veya Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafisteminde bulunabileceği süresi içerisinde başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğiİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980947