• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
16 Mayıs 2024 Perşembe 00:11 | Son Güncelleme:

KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı: E.21125124-2023/362-Ceza Dava Dosyası13.05.2024
İ L A N
Mahkememizin 14/03/2024 tarih ve 2023/362 Esas, 2024/131 Karar sayılı dosyasında MÜŞTEKİ KAMYL ESHANOV hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan mahkememizin 014/03/2024 tarih ve 2023/362 Esas, 2024/131 Kararsayılı dosyasında SSÇ MERDAN ÇILĞIN hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına bu suçunda 2 yıl 1 ay denetim süresi ile ertelenmesine karar verildiği, Mala Zarar Verme suçundan 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 3000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bu para cezasınında 3 yıl süre ile denetim uygulanmak suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, dosyada bulunan Orun ve Klara oğlu, 17/07/1985 Türkmenistan doğumlu KAMYL ESHANOV'un dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin itiraz süre tutum, istinaf süre tutum, itiraz gerekçeli ve istinaf gerekçeli dilekçesinin tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ işlemlerinin yapılamadığı anlaşıldığından;
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre MÜŞTEKİ KAMYL ESHANOV'un bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna, Mala Zarar Verme suçundan kesin kararın, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02032184