• $32,838
  • €35,1683
  • 2451.37
  • 10471.3
21 Mayıs 2024 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C.
KONYA2. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2023/951 Esas
İLAN METNİ

DAVALI :MAHMOUD ALJABER - 99232754034 -ABDULLAH ve FATIMA oğlu,11/03/1996 doğumlu,
Ön inceleme duruşması 24/09/2024 günü saat 09:20'ye bırakılmış olup, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tanık isim ve adresleri dışında HMK 139/1-ç maddesi uyarınca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirip sunmadığınız delillerinizi sunmak, elinizde bulunan belgeleri bu anlamda tüm delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerden getirtilecek belge, dosya ve diğer deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde bildirmek, belirtilen bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde verilen kesin süre içerisinde sunmadığınız, bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmediğiniz her delilden HMK'nun 94 ve 139/1-ç maddesi uyarınca vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasından sonra veya aynı duruşmada yapılacak tahkikat yargılama duruşmasında belirlenen gün ve saate geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, belirlenen gün ve saatte mahkememizde hazır olmanız, aksi taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususları HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02031830