• $31,2265
  • €33,9942
  • 2044.89
  • 9140.81
10 Şubat 2024 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN DUYURULUR
(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)


Mardin ili Kızıltepe ilçesi Kocalar Mah. 639 parsel taşınmazın 5/1161 hissesi elbirliği halinde murislerden (30/04/1938 doğumlu 333*******98) Hansi BAŞDAŞ: Şeyhmus Kızı adına kayıtlı iken; Kızıltepe Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 01/04/2022 tarih 2022/311 esas ve 2022/275 karar sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılar Behiye AYDIN , Mehmet TAŞDEMİR, Veli TAŞDEMİR, Ömer TAŞDEMİR, Sait TAŞDEMİR , İbrahim Halil TAŞDEMİR , Yusuf TAŞDEMİR, Musa TAŞDEMİR, İsa TAŞDEMİR, Ayşe ALTINSÖZ, Emine BÜLBÜL, Mehdi YALÇIN, Zeynep ALTUNAY, Gülistan YALÇIN, Mehmet YALÇIN, Süleyman YALÇIN, Beritan BANİSİ, Helin ÖZDEMİR, Hevidar KARABULUT, Hadra DONDARKAYA, 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.
Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 31/01/2024, Çarşamba günü saat 8:00 den itibaren 14/02/2024 tarih Çarşamba günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 30/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976596