• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
12 Şubat 2024 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:

KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:2021/338 Esas
DAVALILAR:1- ABUBAKIR KULİYEV Yenigün Mah. 1045/1 Sokak No:11 İç Kapı No:5 Muratpaşa Muratpaşa/ ANTALYA
2- GULNARA BILYALOVA Arslanbucak Mah. 264. Sok. 1/C Kemer/Antalya/ ANTALYA
3- RENAT BILYALOV Arslanbucak Mah. 264. Sok. 1/C Kemer/Antalya/ ANTALYA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerde davalılara ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139 1/b-c-ç'de sayılan ve tensip tutanağının 2. bendindeki hususların İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde yerine getirilmesi (tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi) aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği, tensip zaptı yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalılar ABUBAKIR KULİYEV, GULNARA BILYALOVA ve RENAT BILYALOV'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981756