• $28,9588
  • €31,2587
  • 1892.25
  • 7978.82
21 Kasım 2023 Salı 00:05 | Son Güncelleme:

KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI İLE BÜYÜKBAŞ SIĞIR DERİSİ (ERKEK VE DİŞİ) SATILACAKTIR.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

I __ İdarenin Adı Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
2 Adresi Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak Bulv.
3 Telefon ve fax numarası 0474 5023666-0474 502 3667
4 Elektronik Posta Adresi abl40972@adalet.gov.tr
5 İhale Dokümanının görülebileceği yer Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Saymanlık Birimi

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Ürün adı Miktarı Yaklaşık Birim Maliyeti Muhammen Bedel Geçici Teminat (en az %3) îhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Büyükbaş Sakadat 700.000 Kg 13,00 TL 9.100.000,00 TL 273.000,00 TL 12/12/2023 14:00
2 Büyükbaş Sığır Derisi (Erkek ve Dişi) 91.000 Kg 15,75 TL 1.433.250,00 TL 42.997,50 TL 12/12/2023 15:00


1-Yukarıdaki nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 2 kalem ürün için, 2886 SAYILI KANUNUN 35. Maddesinin a- bendinde yer alan Kapalı Teklif Usulü ile 12/12/2023 tarihinde Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binasında İhale Komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır.

  1. İhaleye katılacak firma isteği doğrultusunda ürünlerin her ikisine de teklif verebilir.
  2. Satışı yapılacak ürünlerin satış miktarlarında %25 oranında artış ya da azalış idarenin yetkisindedir.
  3. Geçici Teminat oranı Muhammen Bedelin %3’ü olup her bir kalem için ayrıca hesaplanacaktır.
  4. Geçici teminatlar Vakıflar Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR61 0001 5001 5800 7295 1956 02 numaralı hesaba nakit olarak da yatırılabilir. Geçici ve Kesin teminat mektupları süresiz olacaktır.
  5. İhale sonucunda Müşteri sözleşme bedelinin %6’sı kadar tutarı kesin teminat olarak sunacaktır.
  6. İhaleye katılan firmaların istenilen belgeleri sunması zorunludur.

-Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
-Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge Yetkili kişinin İmza sirküsü veya imza beyannamesi
-Şartnamenin kaşe ve imzalanıp ihale dosyasına konulması

  1. İsteklilerin verecekleri ilk kapalı teklif mektupları yukarıda yazan tarih ve saatlere göre Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim edilmek zorundadır.

NOT: İhaleye katılacak istekliler ihale dosyasını (şartname ve eklerini) Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.
İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01934481