• $32,8957
  • €35,8974
  • 2533.75
  • 11172.8
6 Temmuz 2024 Cumartesi 00:04 | Son Güncelleme:

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2024/389 Esas

MahkememizdeKocaeli İli, Kandıra İlçesi,Nefsiyadeş mahallesi 153 ada 16parselsayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılarAli Orcan'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacıKarayolları Genel Müdürlüğü'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057091