• $32,9887
  • €35,9455
  • 2548.87
  • 11224.5
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:09 | Son Güncelleme:

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na ait 6 (altı) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun gerekli maddeleri gereğince satışı yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir.
3- İhale 19.07.2024 Cuma günü saat 14:30’da Kahramankazan Belediyesi Meclis Salonunda (Kahramankazan Belediyesi 16. Kat) Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
Gerçek Kişiler:
a-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
b-İmza beyannamesi
c-Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)
d-Tebligat için adres beyanı (aslı)
e-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
f-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge
Tüzel Kişiler:
a- İmza sirküleri/imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
b-Ticaret sicil gazetesi (aslı)
c-Tebligat için adres beyanı (aslı)
d-Faaliyetleri ile kuruluş belgelerini içeren evraklar.
e-Yetkilendirilen kişilerin yetki belgesi
f-Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)
g-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
h-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge
6- Daha geniş bilgi almak isteyenlerwww.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve TL5.000,00. (beşbinlira) bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
7- İstekliler ihale evraklarını 19.07.2024 tarihinde saat 14:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler.

NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ NİTELİK
+
EMSAL
YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
ARSA
M² BEDELİ
(TL)
TOPLAM
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
(TL)
İHALE
USULÜ
1 FATİH 220701 1 ARSA ÖZEL
EĞİTİM
ALANI
+
2,00
8.490,00 M² TL4.000,00 TL33.960,000,00 TL1.020,000,00 35/a
KAPALI TEKLİF USULÜ
2 SARAY 3397 10 ARSA SANAYİ DEPOLAMA
+
0,60
3.261,67 M² TL7.000,00 TL22.831.690,00 TL685.000,00 35/a KAPALI TEKLİF USULÜ
3 KAYI 221417 1 ARSA TİCARET
+
1,00
1.601,00 M² TL2.750,00 TL4.402.750,00 TL133.000,00 45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ
4 KAYI 221408 5 ARSA KONUT
+
0,20
707,00 M² TL2.500,00 TL1.767.500,00 TL55.000,00 45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ
5 BALAÇİMŞİT 142 1 ARSA KÖY İÇİ 178,41 M² TL700,00 TL124.887,00 TL4.000,00 45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ
6 BALAÇİMŞİT 142 2 ARSA KÖY İÇİ 325,98 M² TL700,00 TL228.186,00 TL7.000,00 45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ


#ilangovtr BASIN NO:ILN02057766