• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
9 Şubat 2024 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI



Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 27.02.2024 Salı günü saat 11:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇE KÂĞITHANE
MAHALLE HAMİDİYE
PAFTA G-121
ADA 7027
PARSEL 11
YÜZÖLÇÜM 1.960,00 m2
NİTELİK ARSA
SATIŞ HİSSESİ 28532/240000


TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

30.291.300,00 TL 3.029.130,00 TL

  1. İhaleye ait şartname, 27.02.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (beşbin) TL bedelle alınabilir.

  1. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 26.02.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

  1. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2024 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 27.02.2024 Salı günü saat 11:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  1. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

  1. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.


İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01978337