• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
12 Şubat 2024 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:

İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI
DOSYA NO: 2023/265 Esas
Davacılar, Adil Evin ve Filiz Evin ile Davalılar Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kemalpaşa Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kızılüzüm Köyü Köyaltı Mevkii kuzeyi orman, güneyi yol, doğusu 145/2 parsel, batısı 144/17 parsel ile çevrili yaklaşık 2.000 m² olan taşınmazın Ahmet Ürkmez ve Sabri Ürkmez kardeşler tarafından sahiplenildiği ve taşınmazın bu şahısların babaları Hasan tarafından nizasız ve fasılasız 80 yılı aşkın bu şekilde kullanıldığı daha sonra bu yerin davacılar Adil Evin ve Filiz Evin'in zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacılar Adil Evin ve Filiz Evin adına 1/2 oranında tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.03/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981241