• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
7 Temmuz 2024 Pazar 00:04 | Son Güncelleme:

İZMİR 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İZMİR 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

T.C.İZMİR

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2022/887-Ceza Dava Dosyası 03.07.2024
Konu :
İ L A N
Mahkememizin 29/02/2024 tarih ve 2022/887 esas 2024/160 karar sayılı ilamı ile sanık ŞEVKET HOZER (Abdurrahman ve Yeter oğlu, 04/04/1971 DAZKIRI doğumlu, AFYONKARAHİSAR, DAZKIRI, Barbaros mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:13765413718) hakkında Hakaret suçundan karar verildiği.
Sanık ŞEVKET HOZER hakkında hakaret suçundan 5237 sayılı TCK 125/1 maddesi ve CMK ' nun 231/6 maddesi uyarıncaHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINAkarar verilmiş olup,
Gerekçeli kararın sanığın uyapta kayıtlı yurt dışı adresine göre Köln Başkonsolosluğuna tebligat çıkartıldığı, belirtilen adreste bulunamaması nedeni ileiade edildiğinden 7201 sayılı yasanın 28. ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde H.A.G.B kararı yönünden İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık başvurabileceği ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057508