• $28,9716
  • €31,2661
  • 1892.08
  • 7978.82
21 Kasım 2023 Salı 00:03 | Son Güncelleme:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ

MÜKELLEFİN

VERGİ

VERGİ/CEZA

BİLİNEN

VERGİ VEYA

VERGİNİN

CEZANIN VERGİNİN CEZANIN

ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

NUMARASI

İHBARNAME NO

ADRESİ

CEZA DÖNEMİ

NEVİ

NEVİ MİKTARI MİKTARI

TASF.HAL.ÇAĞTAY MTL.ELK.H.İNŞ.MLZ.TİC.PAZ.LTD ŞTİ

2201023894

2023101613U7r0000034

Giyimkent Mh.Giyimkent 18.Sk.B 192 99 A ESENLER

01/2018-12/2018

0010

3080 392.623,78 1.177.871,34
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01934665