• $31,0405
  • €33,7019
  • 2032.91
  • 9374.2
9 Şubat 2024 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
31. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İ L A N
DOSYA NO:2023/2994 Esas
KARAR NO:2023/3857
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satmak, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 8/4, 3/5-3.cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Veladimir ve İrine oğlu, 1984 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı, Önder sokak no-15/4 Güngören adresinde bulunan sanık RATI KASRADZE' RATI KASRADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Dairemizin 12.12.2023 gün 2023/2994 esas 2023/3857 karar sayılıgerekçeli kararıtebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren15 gün içerisinde, Dairemize veya Dairemize iletilmek üzere bulunan yer Adliyesi Ceza Mahkemelerinden birine veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinden birine bir dilekçe verilmesi veya bu mercilerin zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylatılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek ve dilekçede CMK'nun 294 ve 295. Maddeleri gereğince temyiz gerekçelerinin belirtilmesi gerektiği, aksi halde temyiz gerekçesi belirtilmediğinden temyiz talebinin reddine karar verileceği, bu şekilde süresi içerisinde Temyiz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 05.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980129