• $32,829
  • €35,2691
  • 2492.54
  • 10739.9
7 Haziran 2024 Cuma 00:07 | Son Güncelleme:

İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.İSTANBUL ANADOLU41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO:2022/971 Esas
KARAR NO:2024/73
Sanık Ersan Alanlar hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile beraat kararı verilmiş ve verilen karar dosyamız müştekisi Omar ve Fatma oğlu, 1981 doğumlu,AYMAN OMAR E RAFEA'ya tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilmiş ve süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.24.05.2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02044253