• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
7 Temmuz 2024 Pazar 01:03 | Son Güncelleme:

İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

T.C.İSTANBUL ANADOLU32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2024/88 Esas
KARAR NO:2024/335 Karar
İLAN
Davacı Muratcan GÖKTÜRK ileDavalılar Yeliz YILDIRIM ve Erkan ELMAS ile diğer davalılar arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil, Tazminat, İpoteğin Kaldırılması davasında verilen kararın Davacı Muratcan GÖKTÜRK vekili Av. Selin KASACI tarafından 20/06/2024 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş olması nedeniyle,
DavalılarYeliz YILDIRIMveErkan ELMAS'ın bildirilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilememiş olması karşısındaDavacı vekilinin 20/06/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi,adı geçen davalılar yönünden iş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra tebliğ yerine geçmek üzereİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.24/06/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057609