• $33,0366
  • €35,9557
  • 2502.65
  • 10871.5
7 Temmuz 2024 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İstanbul Anadolu 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:2021/741 Esas
DAVALI:ALİYE GÜNGÖR -42157508596-
Davacı Ali Çaybaşı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce uyap sistemi üzerinden yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından yenileme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Aliye Güngör : Belirlenen 28/11/2024 gün ve 09:55'te yapılacak duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02058094