• $32,3013
  • €34,9576
  • 2404.58
  • 10165.5
7 Haziran 2024 Cuma 00:03 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:2024/180 Esas
DAVALILAR:1- MUHAMMED HAYR MINLA
2- ZEYNEP ELAHMED
Davacı, İBRAHİM MINLA ile Davalılar, MUHAMMED HAYR MINLA, ZEYNEP ELAHMED arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;
Davalılara dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
HMK 317/2-318 Maddeleri gereği HMK 129'a uygun şekilde 2 suret olarak dilekçe ile cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini açıkça bildirmesi, ayrıca hangi vakıaların delili olduğunu da belirterek ellerinde bulunanları da2 suret olarak dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere dilekçesinde yer vermek sureti ile mahkememize ibraz etmesi, iki haftalık sürede cevap vermez usulü itirazda bulunmaz ise HMK 128 maddesi gereği dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, elinde bulunan belgelerin aslını yada suretini 2 örnek olarak mahkemeye vermesi, başka yerden getirtilecek dosyalar belgeler için 250 TL diğer iş ve işlemler, 1.200 TL tebligat gideri olmak üzere toplam1.450 TLdelil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız;
HMK 139 Md. Gereği ön inceleme duruşma günü olan 09/07/2024 günü saat: 15:40'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02044277