• $32,2981
  • €34,9546
  • 2407.22
  • 10165.5
9 Haziran 2024 Pazar 00:02 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/911 Esas
KARAR NO:2024/659
Davacı EESHAN ADIL IBRAHIM IBRAHIM ile davalı FOIAD FAYIK REFIK REFIK arasında mahkememizde görülmekte olan babalık davasında yapılan yargılama sonunda
Davalıya tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, mahkememiz 14/05/2024 tarihli ilamı ile;
1-Davacının davasının kabulüne,
-Davalı ile 06/03/2021 Güngören doğumlu, Eeshan Adil İbrahim İbrahim kızı, küçük arasındaki soy bağının reddine,
2-Karar kesinleştiğinde karardan iki suretin İl Göç İdaresine ve Şişli Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
3-Peşin alınan harcın maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 157,75 TL harcın davalıdan tahsiline,
4-Mevcut dava dosyasında davacı tarafından yapılan 1.127,70-TL (başl yatırılan haç+dav+müzekkere ) giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılan miktarın mahsubu ile bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, karar verilmiş olup
İşbu bu mahkeme kararınınilan tarihinden itibaren 1 haftasonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045986