• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
16 Mayıs 2024 Perşembe 00:09 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO:2021/114 Esas
KARAR NO:2024/128
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mouhamed ve Ouirida oğlu, 1965 doğumlu, DRİDİ KARİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, itiraz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.05.2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02032485