• $32,9405
  • €35,9001
  • 2535.4
  • 11172.8
6 Temmuz 2024 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2019/410 Esas
KARAR NO:2024/139
Davacı NESRİN GÖRGÜLÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce davalı ESSAM SAAD MASHNI AL-GHAMDİ için çıkartılan yurt içi ve yurt dışı adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGEREKÇELİ KARARIN ve EK KARARIN ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce verilen 26/03/2024 tarihli, 2019/410 esas ve 2024/139 karar sayılı GEREKÇELİ KARARI İLE:"1-Davanın kabulü ile,
-Ordu İli, Ünye İlçesi, Dereköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 155, Hane No: 1, BSN: 208'de nüfusa kayıtlı, Essam ve Nesrin kızı, 24/10/2002 Southampton/İngiltere doğumlu 12571260868 T.C. Kimlik numaralı DİLARA GÖRGÜLÜ'nün nüfusta "GÖRGÜLÜ" olan soyisminin "AL-GHAMDİ" olarak değiştirilerek düzeltilmesine,
- Ordu İli, Ünye İlçesi, Dereköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 155, Hane No: 1, BSN: 209'da nüfusa kayıtlı, Essam ve Nesrin kızı, 16/10/2003 Riyad/Suudi Arabistan doğumlu 12571261230 T.C. kimlik numaralı SUDE GÖRGÜLÜ'nün nüfusta "GÖRGÜLÜ" olan soyisminin "AL-GHAMDİ" olarak değiştirilerek düzeltilmesine" karar verildiği,
-Yine Mahkememizce verilen 13/05/2024 tarihli, 2019/410 esas ve 2024/139 karar sayılı "EK KARAR İLE;"1-Yazım hatasından kaynaklanan bir hata olması sebebiyle, davacı vekilinin talebinin kabulüne;
-HMK.nın 304.maddesi gereğince; Gerekçeli kararımızın Hüküm kısmının birinci paragrafının üçüncü satırının ".....DİLARA GÖRGÜLÜ'nünnüfusta "GÖRGÜLÜ"olan isminin "ALGHAMDİ" olarak değiştirilerek DÜZELTİLMESİNE.
-Yine gerekçeli kararımızın ikinci paragrafının üçüncü dördüncü satırının "....SUDE GÖRGÜLÜ'nün nüfusta "GÖRGÜLÜ" olan soyisminin "ALGHAMDİ" olarak değiştirilerek DÜZELTİLMESİNE" karar verilmiştir.
İlanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra, gerekçeli kararın ve ek kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf talebinde bulunacağınız hususu , Gerekçeli karar ve ek karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.22/05/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057300