• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
18 Kasım 2023 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/143 Esas
MİRASÇILAR:1-ARTİN ZİYLAN
2-VERJİN ZİYLAN
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılaması sonunda;
Türk Medeni Kanununun 596. Maddesi gereği, mahkememize tevzi edilen Beyoğlu 16. Noterliğince düzenlenen 06/05/2014 tarih, 7788 yevmiye nolu Keğam Ziylan'a ait Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin açılıp okunmasında"Ben ; 47332292192 T.C kimlik numaralı KEĞAM ZİYLAN, vasiyet eden olarak hiç kimsenin tesir ve tazyiki altında olmadığımı, tamamen hür ve serbest iradem ile, akıl ve şuurum tamamen yerinde olarak kendi istek ve arzularımla ölümümden sonra geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde vasiyette bulunuyorum.
Vefatımdan sonra terekemde meydana gelecek Tapu ile sahibi bulunduğum; İSTANBUL İLİ, ŞIŞLI ILÇESl MECİDİYEKÖY MAHALLESI KAİN TAPUNUN 311 PAFTA, 1958 ADA, 2 PARSEL NUMARASINDA KAYITLI KAT MÜLKİYETLİ 1080/20600 ARSA PAYLI, 5.KAT, 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM OLAN MESKEN NİTELİĞİNDEKİ GAYRİMENKULÜMÜ baba adı MURAT doğum tarihi 3/7/1948 olan 47323292484 T.C.Kimlik Numaralı VİLMA ZİYLAN'a bırakıyorum, vasiyet ve terk ediyorum."şeklinde olduğu görülmüştür.
Duruşma gününün ve vasiyetnamenin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup; müteveffa Keğam Ziylan'a ait Beyoğlu 16. Noterliğince düzenlenen 06/05/2014 tarih, 7788 yevmiye nolu Düzenlenme Şeklindeki Vasiyetname duruşma günü 04/04/2024 günü saat 09:30'da açılacak olup, vasiyetnameye karşı bizzat duruşmaya gelerek ya da mahkememize hitaben yazılı olarak beyanda bulunabileceğiniz, vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde itiraz edilmemesi halinde lehine tasarrufta bulunulan kimseye atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren belge verilebileceği, vasiyetnamenin iptali için öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde dava açılabileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933904