• $32,8498
  • €35,7046
  • 2562.28
  • 11019
5 Temmuz 2024 Cuma 00:02 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/1789 Esas
MİRASÇI:SONA BALAKAR
Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mirasçı Sona BALAKAR'ın mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı,mirasçı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Kapalı zarf içinde gönderilen Müteveffa Hasan BALAKAR'ın vefat etmeden önce Beyoğlu 23. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 28/07/2020 tarih ve 11912 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin açılıp okunmasına geçildi.
Vasiyetname gereğince:
"Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki bilumum banka ve finans kurumlarının bilumum merkez ve şubelerinde açılmış veya açılacak olan her nevi hesaplarımdaki gerek Türk Lirası gerek döviz cinsindeki her nevi paralarımı baba adı UĞUR doğum yeri KAĞITHANE doğum tarihi 13/6/1986 olan 105XXXXX044 T.C.Kimlik Numaralı YASİN ÇAMAK 'a ölümümden sonra geçerli olmak üzere bırakıyorum ve vasiyet ediyorum. Benim ölümümden sonra mirasçılarımdan son arzum bu isteklerime uymalarıdır. Bu vasiyetnamemi hiç bir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim ."diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.
Mirasçının adres ve kimlik bilgisine ulaşılamadığından durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 10:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02055967