• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
5 Temmuz 2024 Cuma 00:02 | Son Güncelleme:

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2.İ L A N

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/374 Esas 26/06/2024
Konu : gaiplik ilanı

Davacı Hazine vekili, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Necatibey ve Kemeraltı Caddesi, 69 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın, aşağıda isimleri belirtilen malikleri hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;
Gaipler; Mehmet oğlu Bekir, Ahmet oğlu Mehmet, Ayşe kızı Gülsüm, Abdurrahman oğlu Mehmet Ali, Zehra kızı Hatice, Mehmet oğlu Şakir, Ahmet oğlu İsmail, Save oğlu Osman, Mustafa oğlu Emin, Mehmet oğlu İsmail, Abdurrahman oğlu Nuri, Mehmet Ali kızı Fatma, Ahmet oğlu Osman, Hatice oğlu Hasan hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/374 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince 2.KEZ ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02055841