• $33,1111
  • €36,0558
  • 2576.77
  • 11119.7
5 Temmuz 2024 Cuma 00:04 | Son Güncelleme:

İSKENDERUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İSKENDERUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. İSKENDERUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2022/194 Esas

DAVALI:HAISAM DARKUŞI, Muhamed Subhı ve Fatıma oğlu, 25/02/1967 Idlıp oğumlu,
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalının adresi tespit edilemediğinden, Davacı Rım Saflo tarafından açılan Boşanma davasında ön inceleme duruşma zaptı, 13/06/2024 tarihli 3. Celse duruşma zaptı ile 12/11/2024 günü saat 11:00'a talik edilen duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tahkikat duruşması için HMK 147 VE 7251 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gün ve saatini bildirir davetiye ile belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, geçerli bir özrü olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur.
Durusma Günü: 12/11/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02055955