• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
11 Şubat 2024 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No:2020/571 Esas - 2023/549

EK KARAR
DOSYA NO:2020/571 Esas
KARAR NO:2023/549
HAKİM:Şevket FERALAN 219962
C. SAVCISI:Doğucan AYATA 214915
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:Nurettin PAMPAL 97205
SANIK:TARIK HALLEMİ, AHMED SAİT ve GAZİYE oğlu, 2000 ŞAM doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yusufpaşa Haseki Cad. No:6 K:3Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .
SUÇ:Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
SUÇ TARİHİ:03/01/2020
ASIL KARAR TARİHİ:15/03/2023
EK KARAR TARİHİ:09/02/2024
EK KARAR TÜRÜ:Diğer
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/03/2023 tarihli ilamı ileSanığaCMK.nun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HAGB kararı sanığın yokluğunda verilen karar,sanığın yabancı uyruklu olmasıadres kayıt sisteminde mernis adresinin bulunmadığı, sanığında adresinin olmaması nedeni ilemahkememizce yapılanadres araştırmalarındandanetice alınamayarak mağdurun adresi tespit edilemediğinden mağdura tebligat yapılamamış ve kararın usulüne uygunşekilde tebliği mümkün olmamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Sanık TARIK HALLEMİ'e tebliğ edilebilmesi için Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tiraj yüksek gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 GÜN içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraza başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur 09/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01982343