• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:02 | Son Güncelleme:

ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C.ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/1097 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Yapılan tüm inceleme ve araştırmalar sonucunda Tokat ili Erbaa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Cilt No: 3Hane No:224,BSN: 1 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fadime oğlu, 01/07/1887 doğumlu, GÜLÜZAR BAŞARA'nın mirasçılarının nüfus kayıtlarına erişilememesi, sağ yada ölü olduklarının, ölü iseler yasal mirasçılarının tespit edilememesi ve bu nedenle bu mirasçıların payı yönünden TMK.nun 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının olasılık içerisine girmesi gözetilerek muhtemel hak sahiplerinin mahkememize mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için TMK.nun 594. maddesi uyarınca tirajı ellibinin üzerinde olan bir ulusal gazetede bir ay ara ile iki kez ilan yapılmasına, ilan metnine muhtemel hak sahiplerinin son ilandan başlayarak bir yıl içerisinde mirasçılık haklarını mahkememize bildirmeleri ilan olunur.06/12/2023

#ilangovtr BASIN NO:ILN02023899