• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
4 Haziran 2024 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, GEVENLİ Mevkii, 112 Ada, 8 Parsel, Bilirkişi raporuna göre;tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahip olup, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece orta kuru tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 3.37 km, Emirdağ-Davulga yoluna 1.68 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 18.57 km mesafede bulunmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 11.500 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 368.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, GEVENLİ Mevkii, 112 Ada, 3 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak kısmi eğimli (%6-12) ve kısmi hafif eğimli (%2-6) bir yapıya sahip olup, taşsız, toprağı orta bünyeli, organik maddece orta kuru tarım arazisidir. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 3.37 km, Emirdağ-Davulga yoluna 1.68 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 18.57 km mesafede bulunmaktadır.,
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 119.125 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 3.812.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/DOMURLU Mahalle/Köy, HACILAR Mevkii, 372 Ada, 71 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz tapuda tarla olarak geçse de imar planında arsa olarak gözükmekte olup henüz ifrazı yapılmamıştır. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahiptir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta olup ulaşımı kolaydır. Taşınmazın yakın çevresinde 1-2 katlı konut amaçlı taşınmazlar ve tek katlı depo benzeri yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 760 metre ve Emirdağ İlçe Merkezine 19.21 km mesafede bulunmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 11.626,55 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı krokiye göreimar planında Ayrık Nizam 2 Kat, T.A.K.S.: 0.15, K.A.K.S: 0.30 olarak belirtildiği, ayrıca kısmi yol, kısmi park alanı, kısmi konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 1.511.451,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/DOMURLU Mahalle/Köy, HACILAR Mevkii, 372 Ada, 137 Parsel, Bilirkişi raporuna göre;tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz tapuda tarla olarak geçse de imar planında arsa olarak gözükmekte olup henüz ifrazı yapılmamıştır. Taşınmaz topoğrafik olarak hafif eğimli (%3-7) bir yapıya sahiptir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta olup ulaşımı kolaydır. Taşınmazın yakın çevresinde 1-2 katlı konut amaçlı taşınmazlar ve tek katlı depo benzeri yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 300 metre ve Emirdağ İlçe Merkezine 19.21 km mesafede bulunmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 19.166,93 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıAyrık Nizam 2 Kat, T.A.K.S.: 0.20, K.A.K.S: 0.40 olarak belirtildiği, ayrıca kısmi yol, kısmi park alanı, kısmi konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 2.875.039,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:40- Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:40- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, GEVENLİ Mevkii, 113 Ada, 9 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahip olup, taşlı, toprağı orta bünyeli, organik maddece orta kuru tarım arazisidir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 2.13 km, Emirdağ-Davulga yoluna 1.12 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 19 km mesafede bulunmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 31.125 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.120.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:50- Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:50- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, GEVENLİ Mevkii, 115 Ada, 5 Parsel, Bilirkişi raporuna göre;tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-3) bir yapıya sahip olup, hafif taşlı, toprağı orta bünyeli, organik maddece orta kuru tarım arazisidir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Belediye merkezine 2.13 km, Emirdağ-Davulga yoluna 1.12 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 19 km mesafede bulunmaktadır
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 3.375 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 114.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:00- Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:00- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 248 Ada, 9 Parsel, Bilirkişi raporuna göre;arsa vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı birkaç ekonomik değeri olmayan ağaç bulunduğu, parselin ön ve yan kısmında sıvasız taş duvar bulunduğu ve eski bir demir kapı bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir.Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık olarak Davulga Çarşı Camiine 140 metre ve Emirdağ İlçe Merkezine 19.60 km mesafede bulunmakta olup yakın çevresinde 1-4 katlı mesken amaçlı kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Davulga Belediyesinin elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulgu Kasabası
Yüzölçümü : 381,38 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ticaret+Konut Alanı, Bitişik Nizam 3 Kat, T.A.K.S.: 0.8, K.A.K.S: 2.40, yola terk alanı 40 m2 olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 320.104,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:10- Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:10- Bitiş Tarih ve Saati: 11/09/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041037