• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
11 Şubat 2024 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
DÜZCE1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1595 Esas

Davacı Derya Yavuz tarafından davalılar Özhan Yavuz vs. aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Düzce İli, Gümüşova ilçesi, Yeşilyayla Köyü, 158 Ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalı Özhan Yavuz'a dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalının duruşma günü olan 07/05/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, ayrıca davayı takip etmeyenlere bilirkişi raporlarının tebliğ edilmeyeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. DAVALI : ÖZHAN YAVUZ - 67459288694 DÜZCE ili, GÜMÜŞOVA ilçesi, YEŞİLYAYLA mah/köy, 32 Cilt, 69 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, NEZEHİ ve NESRİN oğlu/kızı, 22/07/1975 doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981752