• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:02 | Son Güncelleme:

DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
DOĞUBAYAZIT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2024/18, 2024/20, 2024/22, 2024/19, 2024/17, 2024/21 esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararları gereğince; 1-Mahkememizin 2024/18 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi, Karaburun Köyü130 ada 15 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 8,82 m²'lik taşınmazın maliki davalı Hikmet ÖZTÜRK Tc:27565014808
2-Mahkememiz 2024/20 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü 132 ada 6 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 4,41m²'lik taşınmazın maliki Ahmet ÖZTÜRK TC:27010033354
3-Mahkememiz 2024/22 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü 153 ada 4 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 134,,82m²'lik taşınmazın maliki Mehmet Şirin GEREKENTC: 13981466536
4-Mahkememiz 2024/19 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü 130 ada 21 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 4,41 m²'lik taşınmazın maliki Mustafa KOÇYİĞİT TC:26779041006
5-Mahkememiz 2024/17 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü 130 ada 12 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 8,82m²'lik taşınmazın maliki Emine UÇAR TC:16636379472
2-Mahkememiz 2024/21 esas sayılı dosyasındadava konusu Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü 153 ada 3 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilen 4,41m²'lik taşınmazın maliki Abdullah GEREKEN TC:17146649222
a)Yukarıda evsafları/nitelikleri ve konu oldukları dosyaların esas numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın15.08.2022 tarihli ve 83698686-752.01.01 sayı 2022/196 karar sayılı olurları gereğince davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı malik/ler aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi irtifak/mülkiyet hakkının davalı / davalılar adına tescili davası açılması sebebiyle;
b)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda İptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği;
c)Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare tarafından tescil edileceği,
d)Tespit edilen kamulaştırma bedelinin dosya adına Vakıfbank Bankası Doğubayazıt Şubesine yatırılacağı;
e)Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. maddeleri uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029320