• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
20 Kasım 2023 Pazartesi 00:02 | Son Güncelleme:

ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2021/452 Esas
DAVALI :GÜLSEN USUMİ - 11710961130-ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçesi, BARBAROS mah/köy, 2 Cilt, 780 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve ASİYE kızı/oğlu, 10/01/1963 doğumlu
Davacı İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 08/02/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,
Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi 1393 ada 162 parsel nolu taşınmaz başında mahallinde 15/09/2023 tarihinde keşif icra edildiği,
Fen Bilirkişi Güneş Şahin Ay 25/09/2023 tarihli raporunda; Çanakkale ili Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi 1393 ada 162 parsel nolu taşınmaz 264,62 m2 zeminde üc yeri üzerinde dört katlı sekiz daireli kargir bina vasfı ile tapuda kayıtlı olduğunu,
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ali Pamuk, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Mehmet Açıkgöz, inşaat mühendisi Mehmet Alper Çelebi 12/10/2023 tarihli raporlarında; Barbaros Mahallesi 1393 ada 162 parselde konumlu, zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün;
Dava tarihli değerinin 600.000,00-TL olduğu,
Satış (Devir 02.08.2016) tarihli değerinin 217.849,45-TL olduğu,yönünde görüşlerini bildirmekle;
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01932870