• $32,9864
  • €35,9541
  • 2544.35
  • 11222.2
10 Temmuz 2024 Çarşamba 00:03 | Son Güncelleme:

BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:2023/340 Esas

DAVALI:ABDULJALIL KADOUR- 99233644358
Çırpan mah. Darmstad cad. No:14 iç kapı ;9 çarşamba Osmangazi/BURSA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Suriye Arap Cumhuriyet Vatandaşı 99233644358 Suriye Vatandaşlık Numaralı Husnı oğlu ABDULJALIL KADOUR'nin adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Boşanma talebi ile açılan davada,dava dilekçesi, tensip tutunağı bildirir davetiye ve tensip tutanağının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı ABDULJALIL KADOUR'inHMK 122.126.ve 127. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini,davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini iki hafta içinde mahkememize bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hükmün dahi yokluğunuzda verileceği hususu tebliğinin ilanen tebligat yolu ile yapılmış olup,
İş bu tutanak hep birlikte imza altına alınmıştır.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02058948