• $31,1497
  • €33,821
  • 2032.76
  • 9179.48
9 Şubat 2024 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/44 Esas 05/02/2024 Davacı , DERMAN ALİ ARIKAN ile Davalılar , EDA YILMAZ, ORHAN ARIKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;Davalı Eda YILMAZ, tarafınıza ihtaratlar içeren tebligatların son kayıtlı adresiniz olan İçmeler Mah. Feki Hasan Caddesi No:135/1 İç Kapı 1 Merkez/ BİNGÖL adresine gönderildiği, adreste bulunmamanız nedeniyle tebligatların iade edildiği, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve MERNİS adres bilginizin boş olması nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.
Davacı Derman Ali ARIKAN tarafından aleyhinize açılan davada Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince düzenlenen 23/06/2023 tarih ve 91778600-101.02-2023-60016/4153 sayılı raporun sonuç kısmında "Derman Ali ARIKAN'a ait DNA profili ile baba olduğu iddia edilen Orhan ARIKAN adlı şahsa ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibarıyla baba olduğu iddia edilen Orhan ARIKAN'ın Derman Ali ARIKAN için BİYOLOJİK BABALIĞI REDDEDİLDİ."belirtilmekle iş bu ATK raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde ATK raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere İÇMELER MAH. FEKİ HASAN CADDESİ NO:135/1 İÇ KAPI 1 Merkez/BİNGÖL adresinde iken meçhul kalan davalı Eda YILMAZ( 46*******44 TCKN)'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980391