• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
16 Mayıs 2024 Perşembe 00:09 | Son Güncelleme:

BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2024/256 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , BİLECİK 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ileDavalı , AYŞE KELEMCİ aleyhine Bilecik ili, Merkez İlçesi, Dereşemsettin Köyü, 101 Ada 4 Parselsayılı taşınmaz ile Bilecik ili, Merkez İlçesi, Kepirler Köyü, 111 Ada 58 Parselsayılı taşınmazların kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltmesi gerektiği,
Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü19/07/2024 günü saat 12:00'dir.10/05/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02032071