• $32,5058
  • €35,1388
  • 2434.81
  • 10471.3
4 Haziran 2024 Salı 00:02 | Son Güncelleme:

BESNİ İCRA DAİRESİ

BESNİ İCRA DAİRESİ

T.C.
BESNİİCRA DAİRESİ

2022/93 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2022/93 ESASsayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Erdemoğlu Mahallesi, Kuyucak Mevkii, 682 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaz 6.798,05 M² alana sahip olup borçlu hissesine düşen oran 1790/2400'dür. Alan üzerinde 880.00 M² prefabrik fabrika binası bulunmaktadır. Besni Belediyesi mücavir alan içerisinde kalmakta olup Besni Organize Sanayi içerisindedir. Yapının az hasarlı olduğu, pencere kenarlarında ve duvar birleşim yerlerinde kısmi çatlaklar görülmüş, dış sıvalarında kısmi dökülmeler ve dış boyasında bozulmalar gözlemlenmiştir. Prefabrik fabrika yapısı yaklaşık 4-5 yıllık olduğu ve dolayısıyla yapının yıpranma oranının %10 olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 6.798,05 m2
Arsa Payı : 1790/2400
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 6.488.485,22 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:33

22/05/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040846