• $32,1794
  • €35,0158
  • 2423.8
  • 10641.9
11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

BESNİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BESNİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
BESNİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/248 Esas
KARAR NO : 2021/478
İLAN
DAVACI :ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
DAHİLİ DAVALI :HATİCE ÖZTÜRK (T.C-15898279414), Mahmut Şerif ve Elif kızı, 1974 Doğumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Adıyaman ili Besni ilçesi Sayveren köyü Sofraz Çayı Mevki 538 parselde kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma( Bedel Tespiti Ve Tescil ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda İzah Edildiği Üzere;
1-DavanınKABULÜ ile;Kamulaştırılan Adıyaman İli, Besni ilçesi, Sayveren Köyü, Sofraz Çayı Mevkii, 538parsel sayılı taşınmazın davalılar hisselerine düşen kamulaştırma bedellerinin toplam 21.528,11 TL olarakTESPİTİNE,
2-Adıyaman İli, Besni ilçesi, Sayveren Köyü, Sofraz Çayı Mevkii, 538parsel sayılı taşınmazın davalılaradına kayıtlı olan hisselerin tapu kaydınınİPTALİ İLE ,Maliye Hazinesi adına tapuyaKAYIT VE TESCİLİNE,
3-Dava konusu Adıyaman İli, Besni ilçesi, Sayveren Köyü, Sofraz Çayı Mevkii, 538 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedeli olan 21.528,11 TL bedelden daha önce yine Besni Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/586 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında belirlenen acele kamulaştırma bedeli olan 3.872,26 TL'nin mahsubu ile fark bedel olan 17.655,85 TL bedelin tapu kayıt maliki davalılar ile tapu kayıt maliki mirasçıları olan davalılara mirasçılık belgesi ve tapu kaydındaki payları oranında derhal ödenmesine, bu konuda Besni Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, bakiye bedelin yatırana iadesine
4-Kamulaştırma bedelinden daha önce yine Besni Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/586 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında belirlenen acele kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra bakiye 17.655,85 TL bedele davanın açıldığı tarihten 4 ay sonrası olan 02/02/2019 tarihinden işbu karar tarihi olan 30/12/2021 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, belirlenen faizin davacıdan alınarak davalılara tapudaki hisseleri oranında verilmesine,
...Dair tarafların yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup, dahili davalının adresi tespit edilemediğinden, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029936