• $32,5374
  • €35,0538
  • 2435.04
  • 10471.3
5 Haziran 2024 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N
Sayı :2021/706 Esas 03/06/2024Davacı , ERDEM ÖZTÜRK ileDavalı , OĞULSAN ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davran ve Lele kızı, 22/04/1976 doğumlu, Türkmenistan/Carjev doğumlu, Türkmenistan uyruklu, davalı OĞULSAN BALTAYEVA ÖZTÜRK'ün herhangi biradresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğdenitibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağıhususları, HMK.147/2 maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 27/09/2024 günü saat 09.40'da geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini birvekilile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmayayokluklarında devam edileceği, ayrıca tarafların sulh için hazırlık yapmaları, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemiyeceği, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilebileceği hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 03/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02043122