• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
12 Mayıs 2024 Pazar 00:02 | Son Güncelleme:

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2021/863 Karar no: 2024/166
Davacı Gökhan Erentürk vekili tarafından davalı MARINA VALENTINOVA RUSEVA aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 27/02/2024 tarih ve 2021/863 esas - 2024/166 karar sayılı kararı gereğince;
HÜKÜM: Davanın KABULÜNE,
1-İSTANBUL ili, BAHÇELİEVLER ilçesi, ZAFER mahalle/köy, 72 Cilt numaralı, 21 Aile sıra no kayıtlı, 11 birey sıra numarasına kayıtlı, YUSUF ve NİHAL oğlu EMİNÖNÜ22/01/1992 doğumlu, Davacı GÖKHAN ERENTÜRK - 30808834408 T.C kimlik numaralı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı olan VALENTIN TODOROV ve MARIYA MIHAYLOVA kızı BULGARİSTAN 18/03/1994 doğumlu, Davalı MARINA VALENTINOVA RUSEVA - 99968751970 Yabancı Kimlik Numaralı'nın T.M.K. 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme kararının ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,
3-Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından, peşin 59,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 368,30 -TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,
4-Davacı tarafından yatırılan 59,30 -TL başvurma harcı ve 59,30 -TL peşin harç,15.960,90-TLtebligat gideri olmak üzere toplam 16.079,50-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
6-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, daha evvel kendisine ilanen tebligat yapılan Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu 99968751970 kimlik numaralı, Valentin Todorov kızıMarina Valentinova Ruseva'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmekle,
İşbu ilamın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceğine, incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacağı, karara karşı istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030800