• $31,3879
  • €34,0706
  • 2100.98
  • 9097.15
9 Şubat 2024 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İ L A N

DOSYA NO : 2023/180 Esas KARAR NO: 2023/787Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07.12.2023 tarihli kararıileTCK.158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52/2, 4.gereğince,2 YIL HAPİS ve 6.500,00.TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.58/6.md.gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, cezanın infazından sonra denetim serbestlik tedbirinin uygulanmasına, TCK 53/1-2-3) maddeleri gereğince Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma cezası ile cezalandırılmasına,
Cazım ve Emine oğlu 14.04.1994 doğumlu, Muş Merkez Güzeltepe Mah./köy nüfusuna kayıtlı Onur AKTAŞ hakkına mahkememizce verilen gerekçeli karar ile C.Savcısı istinaf talebinin tespit edilen adreslere tebliği için çıkarılan tebligatların tebliğ edilemeden iade edilmiş ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve yeni bir adresi de tespit edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde, Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Gerekçeli Karar ile İstinaf talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğine, tebliğinden itibaren7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, yasal süresinde istinaf hakkınızı kullanmadığınız takdirde istinaf talebi üzerine kararın Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği ihtar olunur.İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980587