• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
16 Mayıs 2024 Perşembe 00:10 | Son Güncelleme:

ANTALYA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ANTALYA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANTALYA
20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66360782-2023/256-Ceza Dava Dosyası İLANMahkememiz kararının sanık Ahmet ZORLU'ya tebliğ edilemediği, kayıtlı bir mernis adresinin olmadığı ve adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğ kararı verilmiş olup;
Mahkememizin 05/12/2023 tarihli 2023/256 esas 2023/723 karar sayılı kararı ile;Sanık Ahmet Zorlu'nun hırsızlık suçundan TCK 142/2-h, 62/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlundan TCK 116/1 maddesi uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Dair istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı Yasanın 31. Maddesince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.09/05/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02032152