• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
11 Temmuz 2024 Perşembe 00:06 | Son Güncelleme:

ANTALYA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ANTALYA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

T.C. ANTALYA
1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Dosya No :2024/2375
İLAN
ANTALYA 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN
Hakimliğimizin 2024/2375 E - 2024/2467 K sayılı kararı ile, Nazif ve Ayten oğlu, 15/02/1984 doğumlu Mehmet Zörlu hakkında;
Antalya 1. İnfaz Hakimliğinin 2024/1742 E - 2024/1773 K sayılı denetimli serbestliğe ayırma kararının kaldırılarak kalan cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz edilmesine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla;
7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, Hakimliğimize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanının tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde incelenmek üzere itiraz yasa yoluna başvuru hakkı bulunan karar ilanen tebliğ olunur. 09.07.2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02059612