• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:05 | Son Güncelleme:

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2023/68 SATIŞsayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 256 Ada, 20
Parsel, Taşınmaz, tapu kayıtlarına göre tarla niteliğinde olup fiili durumda imar planı kapsamında imarlı
arsadır. Arsa, planda konut alanı olarak ilan edilmiştir. Arsa, plana göre ara konumlu olup, sol tarafında 5
katlı 38 numaralı Zümrüt Apartmanı, ön cephesinde Avcı sokak bulunmaktadır.Arsa, topoğrafik yapısı
düz, geometrik şekli Yamuk şeklindedir. Yakın çevresinde 5 katlı yapılar bulunmaktadır.Arsa, kuş
uçuşu yaklaşık olarak, Lale Banliyö tren istasyonunun 650 m kuzeyinde, Ayaş yolunun 650 m
güneyinde, Sincan kaymakamlığının 2 km doğusunda, Ankara Batı Adalet Sarayının 2150m. kuzeyinde,
Kızılay milli irade meydanının 22 km doğusunda kalmakta olup, yapılaşması tamamlanmış bölgededir.
Arsa üzerinde herhangi bir yapı ya da faaliyet bulunmamaktadır.Parselin ulaşım sorunu
bulunmamaktadır. Bulunduğu çevrede AVM, Spor alanları, Kamu hizmet binaları, park, rekreasyon
alanları , Ticari dükkanlar mevcuttur Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş
bulunmaktadır. Sincan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.10.2023 tarih ve 101329
sayılı yazısında; 256 ada 20 nolu parselin onaylı imar planına göre Plevne Mahallesi Konut kullanımında 5 katlı yapılaşma koşullu olduğu belirtilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 256 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 556 m2
İmar Durumu : onaylı imar planına göre Plevne Mahallesi Konut kullanımında
5 katlı yapılaşma koşullu olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.892.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02039463