• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:02 | Son Güncelleme:

ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
ANKARA BATI2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/388

Davacı HÜSEYİN KALAYCIOĞLU - 18713099952 vekili tarafından davalı NACİ KARATAŞ -27556895546 aleyhine, Ankara Sincan Yenikent/Yenikayı Mah Çörez Mevkii 105 ada 450 parsel sayılı taşınmaz lehine davalıya ait 105 ada 636 parsel aleyhine daimi geçit irtifakı tesis edilmesi için davanın yapılan yargılamasında; Dava konusu taşınmaza alternatif güzergahlar arasından aynı yer 105 ada 448 parsel nolu taşınmaz maliki olarak eklenen dahili davalı RUHİ ÇETİNKAYA -10828090176'ya yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilen "Cevizli Mah Bankalar Cad Anıl Sk 12 No:12/12 Kartal/İSTANBUL ve Bağlarbaşı Mah Atatürk Cad Açelya Sok 2 No:1 D:1 Maltepe /İSTANBUL, Şehit Nihat Çetin Sk No:16 Karaoğlanoğlu - Girne /KKTC" adreslerinde tebligat yapılamaması ve zabıta araştırmaları ile de tebliğe yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kişi yönünden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, dahili davalı RUHİ ÇETİNKAYA'nın yukarıda özeti yapılan geçit hakkına ilişkin olarak alternatif güzergah maliki sıfatıyla duruşmanın atılı bulunduğu 10/07/2024 günü saat 09:45'te bizzat duruşmaya gelmesi, gelmediği veya beyanda bulunmadığı, davaya ilişkin TK.m. 31 maddesi uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra adına tebligat yapılmış sayılacağından, iki haftalık süre içerisinde varsa diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği taktirde davayı kabul etmemiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029250