• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:02 | Son Güncelleme:

ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.
ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO :2023/62

KARAR NO :2024/60
Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08.02.2024 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 10 AY HAPİS (TECİLLİ) CEZASI, 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ve 5237 sayılı TCK’ nun 51/3 maddesi uyarınca hapis cezası ertelenen sanığın takdiren1 YILSÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINAkarar verilmişse de; Tawfeeq Elıas ve Hayat Saeed oğlu, 14/01/1994 NINEVA Doğumlu NAZAR TAWFEEQ ELIAS ALSAED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceğiİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057403