• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:02 | Son Güncelleme:

ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2021/680 Esas

Davacı HAZIM GEDİK ile davalı T.C. AKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; TMK'nun 713/4 ve 5. Maddesi uyarınca dava konusu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karahasanlı mahallesi, 154 ada 531 parsel (eski 1181 parsel) sayılı taşınmazda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02039712