• $32,853
  • €35,704
  • 2551.12
  • 11089.5
10 Temmuz 2024 Çarşamba 00:05 | Son Güncelleme:

ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO:2022/1539 Esas
DAVALI:FEVZİ AKYOL - 42025048544 TC Kimlik numaralı.
Davacı QNB FİNANSBANK A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
UYAP sisteminde kayıtlı TC Kimlik numaranız bulunmasına rağmen mernis adresiniz veya tebliğe yarar açık adresiniz bulunmadığından mahkemenizce duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, duruşma zabıtları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde, Alaşehir Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından 2012/12 ila 2013/8 ayları için tespit edilen fazla mesailer için ek kazancın resen tahakkuk ettirildiği, buna ilişkin ayrıca gecikme zammının da tahakkuk ettirildiği belirtilen kurum yazısına itirazlar reddedildiğinden ve davacı bankaya tahakkuk ettirilen işsizlik primi dahil prim borcu ile gecikme zammının iptaline/kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
Duruşma Günü: 17/07/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, duruşma zabıtları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02058944