• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
20 Kasım 2023 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:

ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
ADIYAMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/254 Esas
TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İLANI
Mahkememiz yukarıda numarası belirtilen esas sayılı dosyasında Güzel Arslan ileHazine veMaliye Bakanlığı ve Kömür Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada, dava konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Yakacık Köyü sınırları içinde bulunan: her ne kadar bitişik olmasa da kuzeyinde; 1514 ve 1518 nolu parseller; kuzeybatısında 1500, 1054, 1505 nolu parseller; batısında Uzunpınar Köyü 92 parsel (Bitişik değildir) nolu susuz tarla; kuzey doğusunda tarıma elverişli ve davacının kardeşlerine ait tapu harici bahçe; güneyinde ise tapusuz ve tarıma elverişsizbulunan tepelerde olan taşınmazın zilyetliği suretiyle malik olduğu iddia edilerek tescil davası açılmıştır.
Belirtilen taşınmaza hak sahibi olduğunu iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda yazılı bulunan dava dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur.09/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934484